Julio Cesar (Julio Cesar) - talentovanýilustrátor z Brazílie. Zaoberá sa digitálnou maľbou. Pre svoje umenie používa tabletové a grafické počítačové programy. Obzvlášť známe sú jeho vtipné ilustrácie, dobré karikatúry náhodných ľudí.

Pri tvorbe svojich diel urobil fotografienáhodných ľudí zo sociálnych sietí a potom na nich nakreslili portréty. Séria sa ukázala naozaj vynikajúca a najlepším možným spôsobom dokáže ukázať talent a predstavivosť umelca.

Jeho portréty sú charakterizované farebnosťou aCartoon. Veľká pozornosť je venovaná Julio Cesar podobnosti obrázkov a fotografií. Napriek jednoduchosti obrazov, portréty pripomínajú ich majitelia. Umenie, aby si ľudia v kreslených postavičiek toľko tešil, teraz, že brazílsky umelec neustále prijímanie objednávok od početných obdivovateľov jeho brilantné tvorivosti, ktoré tiež chcú vidieť sami seba ako kreslená postavička.

Komentáre 0