Číslo 0 je vyjadrené číslom 0. Názov tohto čísla pochádza z latinského slova "nullus", ktorý možno preložiť ako "nie". Nula alebo nula, ako sa niekedy nazýva, je celé číslo, ktoré oddeľuje záporné a pozitívne čísla. Doteraz existujú rôzne názory na zapojenie nuly do prirodzených čísel: niektorí vedci považujú 0 za prirodzené číslo, iné nie. Aké je číslo 0? Program domáceho vzdelávania nezahŕňa 0 na prirodzené čísla, napriek tomu, že to trochu komplikuje niektoré formulácie. Takže napríklad kvôli tomu je potrebné rozlišovať medzi rozdelením a zvyškom.

Nula a jeho vlastnosti

  • Akékoľvek číslo sa pri pridaní k 0. nemení. Prirodzené číslo sa tiež nemení, keď sa od neho odčíta nula.
  • Násobenie čísla číslom 0 dáva 0.
  • Nula nemá znak "+" alebo "-".
  • 0 je sudé číslo, pretože keď sa rozdelí o 2, získa sa celé číslo.
  • 0 možno rozdeliť na všetky reálne čísla. Výsledok tohto rozdelenia je 0. Výnimku môžeme považovať len za výraz 0/0, čo vedie k neistote.
  • Pre nulu nie je medzi zložitými číslami žiadne inverzné číslo.

Toto sú základné vlastnosti daného čísla. Teraz viete, čo je nula a aké vlastnosti má prirodzené číslo.

Komentáre 0