Niektoré slová v ruštine nemajújednoznačná príslušnosť k určitej časti prejavu. Jedným z nich je slovo "lepšie". Ktorá časť reči je "lepšia"? Toto slovo môže byť rovnako príslovkou, prídavným menom a časticou. Všetko závisí od kontextu.

Napríklad, takáto veta:

  • "Môžem bežať lepšie."

    Slovo "lepšie" v tomto príklade je príslovkou. Ak chcete otestovať toto, musíte sa opýtať: Môžem tak bežať? - lepší.

  • "Moje auto je lepšie ako vaše."

    Tu je "lepšie" prídavné meno v porovnávacom stupni. Stroj je čo? "Automobil je lepšie."

  • "Radšej nie je neskoro do školy".

    V tomto prípade slovo "lepšie" nie je tak významné, len sémantický dôraz sa kladie na nasledujúce slová, preto sa používa ako častica.

Komentáre 0