Vo francúzskej kultúre dôležité miestoje obsiahnutá v literatúre, a preto sa k nám dostalo veľa slov súvisiacich s literatúrou práve z francúzštiny. Takže slovo "beletria", ktoré dlho charakterizuje celú literatúru, má francúzske korene. Zvážte v článku, čo je fikcia a ako sa zmení význam tohto slova.

Doslovný preklad slova "beletria" by moholZnie to ako "elegantná literatúra". V tomto prípade belles lettres definuje celú sféru beletrie, vrátane poézie a prózy. Ale v súčasnosti sme čoraz viac konfrontovaní s tým, že fikcia sa nazýva masová kultúra ako protiklad k "vysokej".

Tento konflikt nastane v čase V. Belinsky a D. Pisarev a stále drží. Avšak, konflikt sa teraz presunula k opozícii fikcie a žurnalistiky a skutočnosť, že spisovatelia kritizovaná za nedostatok sociálnej a dokumentov, rovnako ako vášeň pre literatúru a umenie v zášti realizmu.

Pri raste tohto konfliktu,pohyb, ktorý sa naopak začína uberať realistickým, nasleduje väčšina, do určitej miery uspokojuje nie najvyššie potreby ľudí. A v tomto úzkom zmysle sa už fikcia považuje za "ľahké žánre" literatúry, ako sú detektívi, romány, dobrodružstvá a iné, v ktorých sa často stráca autorská pozícia.

Tiež by vás mohlo zaujímať článok Čo stojí za čítanie.

Komentáre 0