Pomerne populárne ľudové príbehy, ale aj existujúautorské práva. Napríklad všetky slávne rozprávky Perrault, Andersen alebo bratov Grimm. Každý z autorov mal svoje vlastné dôvody pre písanie žánru rozprávok.

Prečo spisovatelia píšu rozprávky? Autori môžu sledovať ako osobné dôvody pri výbere žánru, a verejnosť. Čo sa týka osobných dôvodov, môže to byť bohatá fantázia autora, a možnosť, aby sa zabránilo jeho žiadne obavy, komplexy, negatívne emócie, rovnako ako naopak, spôsob, ako ukončiť od reality problémy a ísť do sveta fantázie, rozprávať príbeh svojho života prostredníctvom metafor a umeleckých obrazov.

Odvolanie sa na žánru rozprávok, napríklad vSovietsky čas pomohol autorom uniknúť z prúdu ničivých udalostí reality: vojny, prenasledovania atď., A takisto pomohli maskovať určité udalosti reality, ktoré ich zachránili pred istou smrťou. A to sú sociálne príčiny. Rovnaké príklady rozprávkovej voľby môžu byť celkom záujmom trhu - keď sú napísané príbehy, pretože sú módne, zaujímavé a majú určitý dopyt spotrebiteľov.

Môžete tiež použiť tieto články:

  • Čo je to rozprávka
  • Ako pomenovať rozprávku
Komentáre 0